Organizing Committee

Dr. Rajshree Deopujari Organizing Secretary
Dr. Smita Sharma Co-organizing Secretary
Dr. Anil Parakh Organizing Chairperson
Dr. Pinakin Gujjar Organizing Vice-Chairperson

Patrons

Dr. Dipankar Dasgupta
Dr. Vasumati Divekar
Dr. Vikram Datar
Dr. D. K Baheti

Jt. Organising Secretary

Dr. Anita Shetty
Dr. Sanjith
Dr. Ratan Chelani
Dr. Pratima Kothare

Advisory Board

Dr. L. D. Naik
Dr. Pradip Joshi
Dr. Pramila Kurkal
Dr. Manju Butani
Dr. Satish Kulkarni
Dr. Laxmi Kamath
Dr. Lalita Tuteja
Dr. Hitendra Mahajan
Dr. Yogen Bhatt
Dr. Uday Gandhe
Dr. Indrani Hemant Kumar
Dr. Hemant Shinde
Dr. Pravin Amin
Dr. C. E. Deopujari
Dr. Deepu Banerjee
Dr. Jyotsna Meshri

Scientific Committee

Dr. Joseph Monteiro Chairperson
Dr. Hemangi Karnik Co-Chairperson
Dr. Rajashree Gandhe Co-ordinator - Workshops
Dr. Meenoti Potdar Member
Dr. Chinmay Bhave Member
Dr. Vidhu Bhatnagar Member

Treasurer

Jt. Treasurer

Dr. Ranjana Das
Dr. Aparna Budhakar

Registration Committee

Dr. Anil Parakh Dr. Ratan Chelani Dr. Rajana Das Dr. Nitin Borkar Dr. Pratima Kothari

Reception Committee

Dr. Meshri Dr. Pramila Kurkal Dr. Karapurkar Dr. Rajni Dr. Shilpa Tivaskar

Faculty Coordination

Dr. ArpanaM Dr. Rajni Dr. Hemangi Karnik Dr. Anil Parakh Dr. Smita Sharma

Venue Management Committee

Dr. Bharti Kondvilkar Dr. Bhumika Dr. Neeta Karmarkar Dr. Preeti Kanojia Dr. Kalpesh Shah Dr. Shwetal

Inauguration Committee

Dr. L. D. Naik Dr. Anita Shetty Dr. Kalpana Shah Dr. Neelam Nalge Dr. Lalita Tuteja Dr. Neeta Karmarkar

Trade & Exhibition

Dr. Anil Parakh Dr. Pinakin Gujjar Dr. Anita Dr. Bharti Dr. Pradip Joshi Dr. Das Gupta Dr. Smita Sharma Dr. Tasneem

Audio Visual Management

Dr. Rajshree Gandhe Dr. Pramod Kale Dr. Vidhu Dr. Chinmay

Transport & Accommodation

Dr. Lakshmi Kamat Dr. Parna Dr. Kalyani Dr. Ujwal Raj

Website Committee

Dr. Joseph Monterio Dr. Bharti Kondvilkar Dr. Tasneem

Publication

Dr. Hemangi Karnik Dr. Joseph Monterio Dr. Tasneem Dr. Meenoti Poddar

Special Program

Marathi bana – Dr. Pradip Joshi Kathak recital – Dr. Kalpna Shah Bharatnatyam recital – Dr. Chintana Rohani

LOCAL HOST: ANACC MUMBAI (Association of Neuroanaesthesia and Critical Care Mumbai)

Dr. Sugandha Karapurkar President
Dr. Bharati Kondwilkar Vice President
Dr. Anil Parakh Secretary
Dr. Smita Sharma Treasurer

Executive Committee Members

Dr. Pinakin Gujjar
Dr. Rajashree Gandhe
Dr. Rajshree Deopujari

© ISNACC 2018 | ALL Rights Reseved